preload button hover image:
HomeSearchRankingsStatisticsAboutContact
Current Time: Aug 16, 2022, 01:49:33 pm
 Mount&Blade Repository » Miscellaneous » Warband Czech Fix
      
Registration is not required to download. However, it will allow you to vote, comment, and request upload access. Forgot your password?
View this file on the M&B NexusFile Listing: Warband Czech Fix
Last Updated: Aug 16, 2020, 04:02:30 am
First Created: Sep 09, 2011, 05:29:42 pm
File version: 1.4
For M&B version: Multiple
Downloads: 234 (1,008) Size: 1.93 MB
Views: 1,473 (6,076) Type: EXE
Home:  Okoun.cz/Mount&Blade
Rating (0 votes): Unrated
Description
Warband Czech Fix corrects mistakes in Czech translation of M&B Warband
Warband Czech Fix opravuje chyby v českém překladu M&B Warband. Distributor CD Projekt/Comgad sice odvedl na překladu kvalitní práci, nicméně některé věci (zejména technického rázu) byly přehlédnuty. Podrobnosti viz Seznam změn níže.

Mod je kompatibilní s verzí 1.174.

Pokud jste hru alespoň jednou spustili, instalační program by si měl najít její lokaci. Pokud se tak nestane, zvolte prosím umístění adresáře se hrou ručně.

Mod nijak neovlivňuje uložené pozice a můžete tak bez problému pokračovat ve hře.

Mod neobsahuje český překlad hry, pouze v něm opravuje chyby. Česká verze hry je k dostání buď v krabicové podobě od distributora Comgad nebo na službě Steam.

Vytvořil Pavello, verze 1.4, 16. srpna 2020

Náměty, chyby a připomínky možno hlásit v klubu Mount&Blade na diskusním serveru Okoun.cz
Seznam změn:

1.4 - 16. srpna 2020

mountblade warband\languages\cz\ui.csv
*reflektován aktuální patch

1.3 - 21. srpna 2013

Za poslední dva roky vyšlo několik patchů, které změnily odkazy na stringy překladu nebo přidaly části zcela nové. To vše bylo opraveno.
Dále bylo opraveno několik stylystických chyb.

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\dialogs.csv
*doplněny nové stringy
- dlga_minister_issues:center_captured_lord_advice
- dále stringy pro cheat mód
*dlga_event_triggered:companion_quitting
- stylistická úprava - přidáno "Promiň mi" na začátek

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\factions.csv
*fac_player_supporters_faction
- změněno "donátoři" na stoupenci

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\game_menus.csv
* doplněno několik stringů pro debugování

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\game_strings.csv
* str_bandit_lair_quest_description
- změněno "ve městě" na "u"

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\quick_strings.csv
* qstr_{s51}_belongs_to_{s1
- změněno "v říše" na "z říše"

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\skills.csv
*skl_trainer_desc
- vymazány přebytečné závorky a nula

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\troops.csv
* trp_town_4_master_craftsman až trp_town_21_master_craftsman
- přidány chybějící stringy pro mistry v hráčových podnicích

* trp_knight_4_2b_daughter_1 až trp_kingdom_5_2c_wife_2_pl
- přidány chybějící stringy pro část ženských postav

1.2 - 9. září 2011

mountblade warband\languages\cz\ui.csv
*odstranění a přidání dvojteček u některých voleb v menu nastavení grafiky a obtížnosti
-podle toho, zda je box s volbou před nebo za textem

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\dialogs.csv
*přečíslování stringů dlga_start:close_window.5 až 43, které byly změněny v patchi 1.143
- číslování bylo změněno z 5 na 8 atd.
- dlga_start:member_wilderness_talk a dlga_start:member_inn_talk přejmenováno na dlga_start:close_window.5 a 6
- dlga_start:close_screen přejmenováno na dlga_start:close_window.7

1.0 - srpen 2011

mountblade warband\languages\cz\uimain.csv
*ui_force_single_threading
- změna na "Vynutit jednovláknové zpracování" (úprava dle manuálu)

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\dialogs.csv
*dlga_master_craftsman_auction_price:master_craftsman_auction_decide
- chyběla mezera před {reg4} denárů
*dlga_master_craftsman_talk:master_craftsman_auction_price
- zůstala zde kromě českého překladu i původní anglická věta
*dlga_lord_talk:lord_challenge_courtship_rival
- odstarnění přebytečného slova město
*dlga_lord_talk_ask_something_2:lord_courtship_permission
- odstranění mezery mezi {s14} a {s12}
*dlga_center_captured_rebellion:center_captured_rebellion_2.1
- oprava "fiefs" na "léna"
*doplnění teček na konec slov a vět podle zbytku překladu a ostatních jazykových verzí

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\game_menus.csv
*mno_town_enterprise
- místo {s4} má být {s3} => změněno na "Navštívit svůj podnik {s3}."
*menu_center_manage
- doplněna dvoutečka, bez které se tento řádek nezobrazoval
*doplnění teček na konec slov a vět podle zbytku překladu a ostatních jazykových verzí

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\quick_strings.csv
*qstr_The_elder_of_the_vil
- sjednocení "mouka" na "obilí"
*qstr_The_{s17}_has_the_fo
- doplněna mezera před {s18}
*qstr_{s11}_asked_you_to_c
- odstranění měst, nedávalo to smysl

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\game_strings.csv
*doplnění teček na konec slov a vět podle zbytku překladu a ostatních jazykových verzí

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\quests.csv
*qst_deliver_grain
- sjednocení "pšenice" na "obilí"
Commands
More From This Author
Comments
No comments have been posted for this file yet.
HomeSearchRankingsStatisticsAboutContact

Hosted by Hypernia.
Website © 2022 FenriSoft. The core site script is PHCDownload (© 2005-2022).